Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 52,
90-133 Łódź


tel.: +48 (42) 679-00-00, 677-84-30/31
fax.: +48 (42) 678-87-61, 677-84-43

email: zwik@zwik.lodz.pl,
www: www.zwik.lodz.pl

REGON: 472836141 
NIP 725-18-01-126 
KRS 0000045146

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Dostawa koparki kołowej z napędem 4x4, głębokość kopania nie mniej niż 5,1 m.

zamówienie na Dostawa koparki kołowej z napędem 4x4, głębokość kopania nie mniej niż 5,1 m.

nr sprawy FHZ.281.43.2019.VII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27)

zamówienie na: Dostawę samochodu do inspekcji sieci kanalizacyjnej oraz samochodu pod zabudowę do inspekcji sieci kanalizacyjnej

zamówienie na Dostawę samochodu do inspekcji sieci kanalizacyjnej oraz samochodu pod zabudowę do inspekcji sieci kanalizacyjnej

nr sprawy FHZ.281.39.2020.V

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria (pokój A-27) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

zamówienie na: Remont i modernizacja budynku portierni zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Chmurnej 26

zamówienie na Remont i modernizacja budynku portierni zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Chmurnej 26

nr sprawy FHZ.281.41.2020.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź kancelaria (pok. A-27).

zamówienie na: Remont wodociągu ø 150 w ul. Św. Franciszka

zamówienie na Remont wodociągu ø 150 w ul. Św. Franciszka

nr sprawy nr sprawy FHZ.281.37.2020.I

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria (pokój A-27) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

zamówienie na: Dostawa stacji dokujących HP USB-C Dock G5 5TW10AA – 93 szt.

zamówienie na Dostawa stacji dokujących HP USB-C Dock G5 5TW10AA – 93 szt.

nr sprawy FHZ.281.46.2020.I

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: Sukcesywne dostawy środków czystości: papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła toaletowego w płynie, czyściwa papierowego.

zamówienie na Sukcesywne dostawy środków czystości: papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła toaletowego w płynie, czyściwa papierowego.

nr sprawy FHZ.281.29.2020.VIII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pokój A-27)

zamówienie na: Badania geofizyczne studni wierconych eksploatowanych przez ZWiK Sp. z o.o.

zamówienie na Badania geofizyczne studni wierconych eksploatowanych przez ZWiK Sp. z o.o.

nr sprawy FHZ.281.34.2020.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27).

zamówienie na: Konserwacje separatorów substancji ropopochodnych, zainstalowanych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi.

zamówienie na Konserwacje separatorów substancji ropopochodnych, zainstalowanych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi.

nr sprawy FHZ.281.38.2020.IX

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

tryb zamówienia przetarg ograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, kancelaria (pokój A-27)

zamówienie na: USŁUGI TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY LOKALIZACJAMI: WIERZBOWA – BŁAWATNA, WIERZBOWA – GRANICZNA.

zamówienie na USŁUGI TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY LOKALIZACJAMI: WIERZBOWA – BŁAWATNA, WIERZBOWA – GRANICZNA.

nr sprawy FHZ.281.35.2020.VII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-09)

zamówienie na: Sukcesywne dostawy odczynników i wzorców chemicznych do chromatografii.

zamówienie na Sukcesywne dostawy odczynników i wzorców chemicznych do chromatografii.

nr sprawy FHZ.281.30.2020.IX

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, kancelaria (pokój A-27)

zamówienie na: Sukcesywne dostawy 113 ton kwasu solnego w postaci co najmniej 33% wodnego roztworu, do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

zamówienie na Sukcesywne dostawy 113 ton kwasu solnego w postaci co najmniej 33% wodnego roztworu, do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

nr sprawy FHZ.281.33.2020.IX

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, kancelaria (pokój A-27)

zamówienie na: „DOSTAWY ARMATURY ODCINAJĄCEJ DO ŁĄCZENIA PRZYŁĄCZY DOMOWYCH Z WODOCIĄGAMI I OBUDÓW DO NICH

zamówienie na „DOSTAWY ARMATURY ODCINAJĄCEJ DO ŁĄCZENIA PRZYŁĄCZY DOMOWYCH Z WODOCIĄGAMI I OBUDÓW DO NICH

nr sprawy FHZ.280.2.2020.I

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria (pokój A-27) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

zamówienie na: Sukcesywne dostawy chloranu (I) sodu (podchlorynu sodu) do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

zamówienie na Sukcesywne dostawy chloranu (I) sodu (podchlorynu sodu) do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

nr sprawy FHZ.281.31.2020.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27).

zamówienie na: Sukcesywne dostawy 54 ton chloranu (III) sodu (chlorynu sodu, do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

zamówienie na Sukcesywne dostawy 54 ton chloranu (III) sodu (chlorynu sodu, do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

nr sprawy FHZ.281.27.2020.IX

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pokój A-27)

zamówienie na: Sukcesywne dostawy włazów kanalizacyjnych i wpustów deszczowych (2 części)

zamówienie na Sukcesywne dostawy włazów kanalizacyjnych i wpustów deszczowych (2 części)

nr sprawy FHZ.281.13.2020.VII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: Sukcesywne dostawy 113 ton kwasu solnego w postaci co najmniej 33% wodnego roztworu, do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

zamówienie na Sukcesywne dostawy 113 ton kwasu solnego w postaci co najmniej 33% wodnego roztworu, do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

nr sprawy FHZ.281.26.2020.IX

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pokój A-27)

zamówienie na: Sukcesywne dostawy 16 000 ton piasku naturalnego, kopanego, przeznaczonego do wykonania górnych i dolnych warstw nasypu wg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

zamówienie na Sukcesywne dostawy 16 000 ton piasku naturalnego, kopanego, przeznaczonego do wykonania górnych i dolnych warstw nasypu wg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

nr sprawy FHZ.281.22.2020.VIII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pokój A-27)

zamówienie na: Sukcesywne dostawy hydrantów przeciwpożarowych podziemnych

zamówienie na Sukcesywne dostawy hydrantów przeciwpożarowych podziemnych

nr sprawy FHZ.281.20.2020.IX

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: Sukcesywne dostawy części zamiennych i akcesoriów do samochodów, pojazdów powyżej 3,5 t oraz innych marek pojazdów pow. 3,5 t.

zamówienie na Sukcesywne dostawy części zamiennych i akcesoriów do samochodów, pojazdów powyżej 3,5 t oraz innych marek pojazdów pow. 3,5 t.

nr sprawy FHZ.281.14.2020.VII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-09)

zamówienie na: Remont podłóg w korytarzach w budynku A ul. Wierzbowa 52

zamówienie na Remont podłóg w korytarzach w budynku A ul. Wierzbowa 52

nr sprawy FHZ.281.12.2020.I

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij