Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 52,
90-133 Łódź


tel.: +48 (42) 679-00-00, 677-84-30/31
fax.: +48 (42) 678-87-61, 677-84-43

email: zwik@zwik.lodz.pl,
www: www.zwik.lodz.pl

REGON: 472836141 
NIP 725-18-01-126 
KRS 0000045146

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Przeglądy techniczne i konserwacje oraz potencjalne naprawy instalacji wytwarzania dwutlenku chloru i podchlorynu sodu, eksploatowanych w obiektach ZWiK Sp. z o.o. (z możliwością składania ofert częściowych - 2 części)

zamówienie na Przeglądy techniczne i konserwacje oraz potencjalne naprawy instalacji wytwarzania dwutlenku chloru i podchlorynu sodu, eksploatowanych w obiektach ZWiK Sp. z o.o. (z możliwością składania ofert częściowych - 2 części)

nr sprawy FHZ.281.86.2019.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27)

zamówienie na: Zaopatrzenie w paliwa silnikowe pojazdów, agregatów prądotwórczych i sprzętu ZWiK Sp. z o.o.

zamówienie na Zaopatrzenie w paliwa silnikowe pojazdów, agregatów prądotwórczych i sprzętu ZWiK Sp. z o.o.

nr sprawy FHZ.280.5.2019.V

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma przetargowa LOGINTRADE

zamówienie na: Sukcesywne dostawy środków czystości przeznaczonych do higieny osobistej oraz utrzymania czystości pomieszczeń i sanitariatów

zamówienie na Sukcesywne dostawy środków czystości przeznaczonych do higieny osobistej oraz utrzymania czystości pomieszczeń i sanitariatów

nr sprawy FHZ.281.84.2019.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27).

zamówienie na: Usługi telefonii komórkowej dla ZWiK Sp. z o.o.

zamówienie na Usługi telefonii komórkowej dla ZWiK Sp. z o.o.

nr sprawy FHZ.281.75.2019.XIII

zamawiający ZWiK Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria (pokój A-27) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52 w Łodzi, kod 90-133 Łódź

zamówienie na: Sukcesywne dostawy wodomierzy dla średnic DN 15 mm do DN 100 mm i od DN 150 mm do DN 200 mm do wody zimnej , modułów komunikacyjnych oraz kompletnych urządzeń przenośnych do przechowywania i odczytu danych.

zamówienie na Sukcesywne dostawy wodomierzy dla średnic DN 15 mm do DN 100 mm i od DN 150 mm do DN 200 mm do wody zimnej , modułów komunikacyjnych oraz kompletnych urządzeń przenośnych do przechowywania i odczytu danych.

nr sprawy FHZ.280.3.2019.X

zamawiający ZWiK sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zgodnie z zapisami SIWZ

zamówienie na: Dostawa obudowy dysków twardych wraz z dyskami twardymi do macierzy 3PAR 7200c, oprogramowaniem i 3 letnią gwarancją i wsparciem technicznym z 6 h gwarantowanym czasem naprawy

zamówienie na Dostawa obudowy dysków twardych wraz z dyskami twardymi do macierzy 3PAR 7200c, oprogramowaniem i 3 letnią gwarancją i wsparciem technicznym z 6 h gwarantowanym czasem naprawy

nr sprawy FHZ.281.82.2019.I

zamawiający ZWiK Sp. z o.o.

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: Usługa polegająca na wykonaniu modernizacji posiadanego przez Zamawiającego stanowiska pomiarowego WB – 9 nr fab.: 01 do legalizacji wodomierzy. Modernizacja składać się będzie z zaprojektowania i wykonania rozdzielnicy zasilająco - sterującej, wykonania wizualizacji procesu legalizacji wodomierzy oraz dostawy programu sterującego.

zamówienie na Usługa polegająca na wykonaniu modernizacji posiadanego przez Zamawiającego stanowiska pomiarowego WB – 9 nr fab.: 01 do legalizacji wodomierzy. Modernizacja składać się będzie z zaprojektowania i wykonania rozdzielnicy zasilająco - sterującej, wykonania wizualizacji procesu legalizacji wodomierzy oraz dostawy programu sterującego.

nr sprawy FHZ.281.58.2019.VII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27)

zamówienie na: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych

zamówienie na Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych

nr sprawy FHZ.281.80.2019.I

zamawiający ZWiK Sp. z o.o.

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa Logintrade.

zamówienie na: Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych w zakresie średnic DN 50 - 300 mm

zamówienie na Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych w zakresie średnic DN 50 - 300 mm

nr sprawy FHZ.281.70.2019.VII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: Sukcesywne dostawy siarczanu (VI) glinu.

zamówienie na Sukcesywne dostawy siarczanu (VI) glinu.

nr sprawy FHZ.281.68.2019.XI

zamawiający ZWiK sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria (pokój A-27) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52 w Łodzi, kod 90-133 Łódź

zamówienie na: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych i akcesoriów do koparko-ładowarek, koparek, ładowarek oraz pojazdów pochodnych marek: Część 1: JCB 3CX, 4CX, IS, 175W Część 2: CASE 695 ST Część 3: BOBCAT E16 Część 4: DIECI Zeus 37.8

zamówienie na Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych i akcesoriów do koparko-ładowarek, koparek, ładowarek oraz pojazdów pochodnych marek: Część 1: JCB 3CX, 4CX, IS, 175W Część 2: CASE 695 ST Część 3: BOBCAT E16 Część 4: DIECI Zeus 37.8

nr sprawy FHZ.281.63.2019.XIII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Wierzbowa 52, 90-133 Kancelaria (pok.A-27)

zamówienie na: Dostawa dysz do czyszczenia kanałów (2 części)

zamówienie na Dostawa dysz do czyszczenia kanałów (2 części)

nr sprawy FHZ.281.54.2019.XVI

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa Logintrade.

zamówienie na: Dostawa urządzeń o napędzie hydraulicznym i spalinowym (4 części)

zamówienie na Dostawa urządzeń o napędzie hydraulicznym i spalinowym (4 części)

nr sprawy FHZ.281.37.2019.XVI

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa Logintrade.

zamówienie na: Sukcesywne dostawy wpustów deszczowych, żeliwnych klasy D400 – szt. 100 oraz rusztów żeliwnych wpustów deszczowych klasy D400 – szt. 70

zamówienie na Sukcesywne dostawy wpustów deszczowych, żeliwnych klasy D400 – szt. 100 oraz rusztów żeliwnych wpustów deszczowych klasy D400 – szt. 70

nr sprawy FHZ.281.64.2019.XIII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: OPRACOWANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH NA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, t.j. mieszaniny wód opadowych i roztopowych ze ściekami bytowymi i przemysłowymi z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji z art. 80 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (2 CZĘŚCI)

zamówienie na OPRACOWANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH NA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, t.j. mieszaniny wód opadowych i roztopowych ze ściekami bytowymi i przemysłowymi z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji z art. 80 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (2 CZĘŚCI)

nr sprawy FHZ.281.66.2019.XVI

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

zamówienie na: Czyszczenie 37 km wodociągowej sieci rozdzielczej w zakresie średnic DN 100mm - 300mm, metodą hydropneumatyczną na terenie Miasta Łodzi.

zamówienie na Czyszczenie 37 km wodociągowej sieci rozdzielczej w zakresie średnic DN 100mm - 300mm, metodą hydropneumatyczną na terenie Miasta Łodzi.

nr sprawy FHZ.281.61.2019.XVI

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27)

zamówienie na: Sukcesywne dostawy chloranu (I) sodu (podchlorynu sodu), gat. I,

zamówienie na Sukcesywne dostawy chloranu (I) sodu (podchlorynu sodu), gat. I,

nr sprawy FHZ.281.65.2019.IX

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pokój A-27) ,

zamówienie na: Sukcesywne dostawy łączników kołnierzowych i rurowych w zakresie średnic DN 400-800 mm, min. PN 10.

zamówienie na Sukcesywne dostawy łączników kołnierzowych i rurowych w zakresie średnic DN 400-800 mm, min. PN 10.

nr sprawy FHZ.281.44.2019.IX

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: Kompleksowe odtworzenie nawierzchni dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Łodzi

zamówienie na Kompleksowe odtworzenie nawierzchni dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Łodzi

nr sprawy FHZ.281.62.2019.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52. 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27).

zamówienie na: Remont komina stalowego kotłowni w Kalinku

zamówienie na Remont komina stalowego kotłowni w Kalinku

nr sprawy FHZ.281.60.2019.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kanelaria (pok.A-27).

zamówienie na: Dostawa maszyn, urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz doposażenia

zamówienie na Dostawa maszyn, urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz doposażenia

nr sprawy FHZ.281.36.2019.XIII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: Dostawy szkła laboratoryjnego

zamówienie na Dostawy szkła laboratoryjnego

nr sprawy FHZ.281.52.2019.XI

zamawiający ZWiK sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria (pokój A-27) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52 w Łodzi, kod 90-133 Łódź

zamówienie na: Sukcesywne dostawy odczynników mikrobiologicznych

zamówienie na Sukcesywne dostawy odczynników mikrobiologicznych

nr sprawy FHZ.281.59.2019.XIII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Wierzbowa 52, 90-133 Kancelaria (pok.A-27)

zamówienie na: Wymiana złoża filtra węglowego

zamówienie na Wymiana złoża filtra węglowego

nr sprawy FHZ.281.48.2019.XIII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Wierzbowa 52, 90-133 Kancelaria (pok.A-27)

zamówienie na: Sukcesywne dostawy wodomierzy dla średnic od DN 15 mm do DN 80 mm do wody zimnej, modułów komunikacyjnych oraz kompletnego urządzenia przenośnego do przechowywania i odczytu danych.

zamówienie na Sukcesywne dostawy wodomierzy dla średnic od DN 15 mm do DN 80 mm do wody zimnej, modułów komunikacyjnych oraz kompletnego urządzenia przenośnego do przechowywania i odczytu danych.

nr sprawy FHZ.281.53.2019.VII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij