Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 52,
90-133 Łódź
Skrytka pocztowa 34

tel.: +48 (42) 679-00-00, 677-84-30/31
fax.: +48 (42) 678-87-61, 677-84-43

email: zwik@zwik.lodz.pl,
www: www.zwik.lodz.pl

REGON: 472836141 
NIP 725-18-01-126 
KRS 0000045146

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Kompleksowe odtworzenie nawierzchni dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Łodzi

zamówienie na Kompleksowe odtworzenie nawierzchni dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Łodzi

nr sprawy FHZ.281.62.2019.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52. 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27).

zamówienie na: Remont komina stalowego kotłowni w Kalinku

zamówienie na Remont komina stalowego kotłowni w Kalinku

nr sprawy FHZ.281.60.2019.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kanelaria (pok.A-27).

zamówienie na: Dostawy szkła laboratoryjnego

zamówienie na Dostawy szkła laboratoryjnego

nr sprawy FHZ.281.52.2019.XI

zamawiający ZWiK sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria (pokój A-27) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52 w Łodzi, kod 90-133 Łódź

zamówienie na: Sukcesywne dostawy odczynników mikrobiologicznych

zamówienie na Sukcesywne dostawy odczynników mikrobiologicznych

nr sprawy FHZ.281.59.2019.XIII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Wierzbowa 52, 90-133 Kancelaria (pok.A-27)

zamówienie na: Wymiana złoża filtra węglowego

zamówienie na Wymiana złoża filtra węglowego

nr sprawy FHZ.281.48.2019.XIII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Wierzbowa 52, 90-133 Kancelaria (pok.A-27)

zamówienie na: Sukcesywne dostawy wodomierzy dla średnic od DN 15 mm do DN 80 mm do wody zimnej, modułów komunikacyjnych oraz kompletnego urządzenia przenośnego do przechowywania i odczytu danych.

zamówienie na Sukcesywne dostawy wodomierzy dla średnic od DN 15 mm do DN 80 mm do wody zimnej, modułów komunikacyjnych oraz kompletnego urządzenia przenośnego do przechowywania i odczytu danych.

nr sprawy FHZ.281.53.2019.VII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia Licytacja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: Sukcesywne dostawy opału stałego

zamówienie na Sukcesywne dostawy opału stałego

nr sprawy FHZ.281.50.2019.XI

zamawiający ZWiK sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg ograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria (pokój A-27) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52 w Łodzi, kod 90-133 Łódź

zamówienie na: Sukcesywne dostawy materiałów do naprawy kanałów metodą rękawa UV

zamówienie na Sukcesywne dostawy materiałów do naprawy kanałów metodą rękawa UV

nr sprawy FHZ.281.31.2018.V

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zgodnie z zapisami SIWZ

zamówienie na: Usługę Sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, socjalnych, laboratoryjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w obiektach ZWIK Sp. z o.o.

zamówienie na Usługę Sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, socjalnych, laboratoryjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w obiektach ZWIK Sp. z o.o.

nr sprawy FHZ.281.33.2019.XVI

zamawiający ZWiK Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27)

zamówienie na: Dostawa urządzeń laboratoryjnych: CZĘŚĆ 1:Automatyczny licznik kolonii bakterii – 1 szt. CZĘŚĆ 2:Mętnościomierz laboratoryjny – 1 szt. CZĘŚĆ 3:Szafa termostatyczna – 1 szt. Szafa termostatyczna z zamrażarką – 1 szt. CZĘŚĆ 4:Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem technologią Peltiera – 1 szt. CZĘŚĆ 5:Trzystanowiskowy zestaw do filtracji z pompą – 2 szt. Automatyczny podajnik filtrów membranowych w taśmach – 2 szt. CZĘŚĆ 6:Spektrofotometr – 1 szt.

zamówienie na Dostawa urządzeń laboratoryjnych: CZĘŚĆ 1:Automatyczny licznik kolonii bakterii – 1 szt. CZĘŚĆ 2:Mętnościomierz laboratoryjny – 1 szt. CZĘŚĆ 3:Szafa termostatyczna – 1 szt. Szafa termostatyczna z zamrażarką – 1 szt. CZĘŚĆ 4:Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem technologią Peltiera – 1 szt. CZĘŚĆ 5:Trzystanowiskowy zestaw do filtracji z pompą – 2 szt. Automatyczny podajnik filtrów membranowych w taśmach – 2 szt. CZĘŚĆ 6:Spektrofotometr – 1 szt.

nr sprawy FHZ.281.30.2019.IX

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, kancelaria (pokój A-27) ,

zamówienie na: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych: - urządzenia wielofunkcyjne firmy Canon w ilości 6 szt. (część I); - urządzenie wielofunkcyjne firmy Xerox w ilości 1 szt. (Część II);

zamówienie na Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych: - urządzenia wielofunkcyjne firmy Canon w ilości 6 szt. (część I); - urządzenie wielofunkcyjne firmy Xerox w ilości 1 szt. (Część II);

nr sprawy FHZ.281.57.2019.VII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia Licytacja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: Modernizacja stanowiska pomiarowego podwodnych agregatów pompowych, przy ul. Granicznej 54 w Łodzi

zamówienie na Modernizacja stanowiska pomiarowego podwodnych agregatów pompowych, przy ul. Granicznej 54 w Łodzi

nr sprawy FHZ.281.49.2019.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52,90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27)

zamówienie na: Dostawa urządzeń do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni.Część nr 1: Dostawa myjek wysokociśnieniowych o napędzie spalinowym – 2 szt. Część nr 2: Dostawa maszyny (szorowarki) do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (w tym betonowych) z własnym napędem – 1 szt. Część nr 3: Dostawa myjki ciśnieniowej klasy kompakt, z funkcją podgrzewania wody (w tym w trybie eco), z silnikiem elektrycznym – 1 szt. Część nr 4: Dostawa myjki wysokociśnieniowych z silnikiem elektrycznym – 1 szt. Część nr 5: Dostawa kompaktowej szorowarki z funkcją odsysania wody – 1 szt.

zamówienie na Dostawa urządzeń do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni.Część nr 1: Dostawa myjek wysokociśnieniowych o napędzie spalinowym – 2 szt. Część nr 2: Dostawa maszyny (szorowarki) do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (w tym betonowych) z własnym napędem – 1 szt. Część nr 3: Dostawa myjki ciśnieniowej klasy kompakt, z funkcją podgrzewania wody (w tym w trybie eco), z silnikiem elektrycznym – 1 szt. Część nr 4: Dostawa myjki wysokociśnieniowych z silnikiem elektrycznym – 1 szt. Część nr 5: Dostawa kompaktowej szorowarki z funkcją odsysania wody – 1 szt.

nr sprawy FHZ.281.35.2019.XIII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: Sukcesywne dostawy rur żeliwnych wodociągowych w zakresie średnic 80 – 800 mm.

zamówienie na Sukcesywne dostawy rur żeliwnych wodociągowych w zakresie średnic 80 – 800 mm.

nr sprawy FHZ.281.40.2019.XI

zamawiający ZWiK sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria (pokój A-27) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52 w Łodzi, kod 90-133 Łódź

zamówienie na: Roboty konserwacyjno - budowlane na obiektach ZWiK Sp. z o.o. (z możliwością składania ofert częściowych - 7 części).

zamówienie na Roboty konserwacyjno - budowlane na obiektach ZWiK Sp. z o.o. (z możliwością składania ofert częściowych - 7 części).

nr sprawy FHZ.281.46.2019.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27).

zamówienie na: Sukcesywne dostawy skrzynek do zasuw i hydrantów oraz pokryw skrzynek

zamówienie na Sukcesywne dostawy skrzynek do zasuw i hydrantów oraz pokryw skrzynek

nr sprawy FHZ.281.45.2019.IX

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma LOGINTRADE

zamówienie na: Dialog techniczny dot. usługi wykonania analiz optymalizacyjnych dotyczących sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi wraz z wdrożeniem modelu optymalizacyjnego

zamówienie na Dialog techniczny dot. usługi wykonania analiz optymalizacyjnych dotyczących sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi wraz z wdrożeniem modelu optymalizacyjnego

nr sprawy FZP.280.DT.1.2019.V

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. działający w imieniu: Miasta Łodzi, Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., Grupowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o. w Łodzi i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

tryb zamówienia dialog techniczny

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zgodnie z zapisami Ogłoszenia o dialogu technicznym

zamówienie na: SUKCESYWNE DOSTAWY: CZĘŚĆ 1: HYDRANTÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PODZIEMNYCH, CZĘŚĆ 2: HYDRANTÓW PRZECIWPOŻAROWYCH NADZIEMNYCH

zamówienie na SUKCESYWNE DOSTAWY: CZĘŚĆ 1: HYDRANTÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PODZIEMNYCH, CZĘŚĆ 2: HYDRANTÓW PRZECIWPOŻAROWYCH NADZIEMNYCH

nr sprawy FHZ.281.43.2019.IX

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pokój A-27) ,

zamówienie na: Sukcesywne dostawy wpustów deszczowych, żeliwnych, klasy D 400 w ilości 150 szt. i rusztów żeliwnych wpustów deszczowych, klasy D 400 w ilości 100 szt.

zamówienie na Sukcesywne dostawy wpustów deszczowych, żeliwnych, klasy D 400 w ilości 150 szt. i rusztów żeliwnych wpustów deszczowych, klasy D 400 w ilości 100 szt.

nr sprawy FHZ.281.51.2019.VII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia Licytacja elektroniczna

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

zamówienie na Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

nr sprawy FHZ.281.42.2019.XIII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Wierzbowa 52, 90-133 Kancelaria (pok.A-27)

zamówienie na: DOSTAWY ARMATURY ODCINAJĄCEJ DO ŁĄCZENIA PRZYŁĄCZY DOMOWYCH Z WODOCIĄGAMI I OBUDÓW DO NICH.

zamówienie na DOSTAWY ARMATURY ODCINAJĄCEJ DO ŁĄCZENIA PRZYŁĄCZY DOMOWYCH Z WODOCIĄGAMI I OBUDÓW DO NICH.

nr sprawy FHZ.280.2.2019.V

zamawiający ZWiK sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria (pokój A-27) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52 w Łodzi, kod-90-133 Łódź

zamówienie na: Sukcesywne dostawy kształtek żeliwnych, kołnierzowych PN 10

zamówienie na Sukcesywne dostawy kształtek żeliwnych, kołnierzowych PN 10

nr sprawy FHZ.281.38.2019.VII

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa LOGINTRADE

zamówienie na: Remont zbiornika wody czystej - wyrównawczego wodociągu "Dąbrowa", zlokalizowanego przy ul. Bławatnej 19/21 w Łodzi

zamówienie na Remont zbiornika wody czystej - wyrównawczego wodociągu "Dąbrowa", zlokalizowanego przy ul. Bławatnej 19/21 w Łodzi

nr sprawy FHZ.281.39.2019.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kancelaria (pok. A-27).

zamówienie na: Remont wodociągu w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Zaolziańskiej do ul. Astronautów w Łodzi

zamówienie na Remont wodociągu w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Zaolziańskiej do ul. Astronautów w Łodzi

nr sprawy FHZ.281.32.2019.IV

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź kancelaria (pok. A-27)

zamówienie na: Część nr 2 – Dostawy sukcesywne zasuw żeliwnych, kołnierzowych, wodociągowych DN 50 i DN 80. Część nr 3 – Dostawy sukcesywne obudów stałych do zasuw.

zamówienie na Część nr 2 – Dostawy sukcesywne zasuw żeliwnych, kołnierzowych, wodociągowych DN 50 i DN 80. Część nr 3 – Dostawy sukcesywne obudów stałych do zasuw.

nr sprawy FHZ.281.25.2019.X

zamawiający ZWiK sp. z o.o.

tryb zamówienia Zapytanie / aukcja elektroniczna

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platforma zakupowa Logintrade

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij