W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 52,
90-133 Łódź


tel.: +48 (42) 679-00-00, 677-84-30/31
fax.: +48 (42) 678-87-61, 677-84-43

email: zwik@zwik.lodz.pl,
www: www.zwik.lodz.pl

REGON: 472836141 
NIP 725-18-01-126 
KRS 0000045146

RODO w ZWiK Sp. z o.o.

XML

Lead

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. od początku dokłada wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę.
 
Poniżej Przygotowaliśmy dla Pani/Pana komplet informacji m. in. o tym dlaczego, jak i w jakim celu przetwarzamy te dane:

1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, zarejestrowana w Polsce pod nr NIP: 7251801126, Numer KRS: 0000045146.

2. Kontakt:

Aby zagwarantować, że Pani/Pana dane zawsze będą przetwarzane prawidłowo, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Piotra Kawczyńskiego. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem pod adresem mailowym e-mail: iod@zwik.lodz.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe, w zależności od relacji łączących Panią/Pana z Administratorem, mogą być przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w następujących celach:

1)      wykonania umowy zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO.;

2)      wykonania zgłoszonych przez Panią/Pana zleceń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO.;

3)      nawiązania kontaktów biznesowych, związanych z udziałem w postępowaniu ofertowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.;

4)      obsługi zapytań́ i zgłoszeń́, które do nas kierujesz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.;

5)      wysyłki materiałów marketingowo – informacyjnych za pośrednictwem Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.;

6)      przechowywania danych dla celów archiwalnych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c, f) RODO.;

7)      udostępnienia usługi eBOK- Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, na podstawie zgody wyrażonej poprzez akceptację regulaminu serwisu w formularzu rejestracyjnym- art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO;

8)      prowadzenia monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO;

9)      kontroli ruchu osobowego na obszarze Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO;

10)    prowadzenia rekrutacji – wyłonienia spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a,b,c) RODO;

11)    prowadzenia windykacji należności przysługujących Administratorowi, na podstawie art. 6 ust.1 lit. (f) RODO.

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/ realizacji zlecenia, a po zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z ich realizacją oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. Dokumentacja z danymi osobowymi, w szczególności dotycząca kwestii technicznych, będzie również przetwarzana do celów archiwalnych realizowanych w interesie publicznym i przechowywana w archiwum Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

5. Informacja o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jest to m.in. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne, wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy lub zlecenia, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora. Przekazanie danych następuje wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

6. Pani/Pana prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o profilowaniu:

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

8. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego:

Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.

W celu zapoznania się z opublikowanymi artykułami proszę wybrać
odpowiedni dział w kolumnie menu przedmiotowego