W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-04.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • załączniki niektórych artykułów w formacie PDF i DOCX/DOC nie są dostępne cyfrowo,
  • mapy i schematy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o..

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest administrator. Kontakt: pr@zwik.lodz.pl, tel. (42) 677-81-33/83-19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. odpowiada administrator, pr@zwik.lodz.pl, tel.(42) 677-81-33/83-19.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi posiada obiekty na terenie Łodzi oraz aglomeracji łódzkiej i w Tomaszowie Mazowieckim. Niektóre obiekty posiadają bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.


Siedziba główna przy ul. Wierzbowej 52, 90-133 Łódź

W budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK). Do budynku prowadzi wejście główne od strony ul. Wierzbowej 52, znajdujące się na wysokim parterze ze schodami bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Drugie wejście do budynku przewidziane dla osób niepełnosprawnych (z windą) znajduje się w odległości około 20 metrów na prawo od wejścia głównego. Przy wejściu dla osób niepełnosprawnych jest dzwonek do przywołania pracownika ochrony, który otworzy wejście.

Do Biura Obsługi Klienta w budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W Biurze Obsługi Klienta (pokój A-9) zainstalowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. Na przeszklonych drzwiach pokoju znajduje się informacja graficzna o dostępności pętli indukcyjnej.

W Biurze Obsługi Klienta (pokój A-9) można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna po zgłoszeniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00. Na przeszklonych drzwiach pokoju znajduje się informacja graficzna o możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego. 

W budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy informacja na temat rozkładu pomieszczeń najistotniejszych dla Klientów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy wejściu dla osób niepełnosprawnych znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.


Odpłatne świadczenie usług laboratoryjnego badania wody oraz samochodowych usług naprawczych, ul. Graniczna 54, 93-428 Łódź

Dla klientów ZWiK chcących skorzystać z płatnych usług świadczonych przez akredytowane laboratorium badania wody oraz określonych usług wykonywanych przez warsztat samochodowy  przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Granicznej 54 bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem na teren obiektu ZWiK wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynkach, w których świadczone są ww. usługi odpłatne na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Odpłatne świadczenie usług laboratoryjnego badania wody, Wydział Produkcji Wody – Tomaszów, ul. Jana Pawła II 45/47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dla klientów ZWiK chcących skorzystać z płatnych usług świadczonych przez akredytowane laboratorium badania wody przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Jana Pawła II 45/47 bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem na teren obiektu ZWiK nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynkach, w których świadczone są ww. usługi odpłatne na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dział Oczyszczalni Ścieków, ul. Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź

Budynek główny Działu Oczyszczalni Ścieków jest budynkiem parterowym, wejście posiada jeden stopień przed drzwiami głównymi i dostawianą platformę umożliwiającą dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Na parkingu przed wejściem do budynku głównego Oddziału wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Powiadom znajomego